2017-11-05 06:28:15

در آینده بسیاری از کارهای پیرامون ما در یک محیط مجازی انجام خواهد شد

 عمومی شدن گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های 4G در دهه اخیر، جامعه و اقتصاد ما را به شدت تغییر داده است.با رشد فناوری، وقتی وارد دنیای اینترنت سه بعدی واقعیت افزوده شویم، روش تعامل ما با رایانه، به طور کلی تغییر خواهد کرد.

مهم‌ترین جنبه‌ و بعدی از جامعه که تغییر نموده، این است که مردم می‌توانند با در دست داشتن یک گوشی و با زدن بر روی آن، یکدیگر را از طریق یک صفحه نمایش دو بعدی مشاهده نموده و این در مقایسه با دهه‌های پیش،  جهشی بسیار بزرگ محسوب می‌گردد.
 واقعیت افزوده، یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. واقعیت افزوده مشابه واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه‌ساز، دنیای واقعی را شبیه‌سازی می‌کند.
در واقع وجه تمایز بین دو فناوری "واقعیت مجازی" و "واقعیت افزوده" این است که در واقعیت مجازی کلیه عناصر درک‌ شده توسط کاربر، توسط کامپیوتر ساخته شده است، اما در واقعیت افزوده، بخشی از اطلاعاتی را که کاربر درک می‌کند، در دنیای واقعی وجود داشته و بخش دیگر نیز توسط کامپیوتر ساخته شده‌ است.
رشد و توسعه واقعیت افزوده، نسل بعدی اینترنت را خواهد ساخت که فضایی سه‌بعدی است که در آن زندگی می‌کنیم و با یکدیگر تعامل داریم.

تعامل انسان و کامپیوتر، دائما از سه جنبه در حال تغییر است:

  • اولین جنبه آن است که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، به جایی برای اینترنت سه‌بعدی تبدیل خواهد شد.
  • جنبه دوم این است که جهان به یک فضای کاری طراحی سه‌بعدی تبدیل خواهد شد.
  • سومین جنبه این است که هویت ما با جهان دیجیتال بیش از پیش در هم تنیده خواهند شد.

اینترنتی که ما با آن سر و کار داشته‌ایم، اینترنتی است که از طریق یک صفحه نمایش سه‌بعدی با آن تعامل داریم، اما با رشد فناوری، وقتی وارد دنیای اینترنت سه بعدی واقعیت افزوده شویم، روش تعامل ما با رایانه، به طور کلی تغییر خواهد کرد.
با رشد واقعیت افزوده، می‌توان با استفاده از یک قلم، در یک محیط فضایی، نقاشی کرد؛ در حالی که چنین کاری پیش از این امکان‌پذیر نبود. با توسعه رایانش سه بعدی، این موضوع برای افراد تبدیل به یک پدیده عادی خواهد شد، چرا که بسیاری از کارهای پیرامون ما در یک محیط مجازی انجام خواهد شد.

متبع:ایتنا به نقل از رایورز