2017-03-01 10:56:51

روشنایی های خیابان در خدمت پلیس؛ گزارشات ترافیکی و کنترل تردد

دو شرکت AT&T و جنرال الکتریک قصد دارند تا شهر سن دیه گو را به یک شهر هوشمند تبدیل کنند.

این شرکت‌ها با تجهیز تیرهای چراغ برق به دوربین‌، میکروفون و حسگر قصد دارند تا 3000 چراغ برق را در این شهر هوشمند کنند.

این فناوری بر ترافیک، جمعیت و هوا نظارت کرده و همچنین تیراندازی‌های اتفاق افتاده در شهر را به پلیس اطلاع می‌دهد.

شرکت جنرال الکتریک((GE همچنین قصد دارد برای بهبود چراغ‌های 14 هزار تیر برق 30 میلیون دلار هزینه کند.

منبع : ایسنا