2017-08-08 10:35:08

اتحادیه جهانی مخابرات ،آماده اجرای نقشه راه اینترنت اشیا در ایران

رئیس دانشکده پست و مخابرات از اعلام آمادگی و همکاری نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات، برای اجرای نقشه راه اینترنت اشیا در ایران خبر داد. وحید یزدانیان درباره دستاوردهای کارگاه آموزشی اینترنت اشیا در تهران با اشاره به بازخوردهای مثبت برگزاری این کارگاه گفت: این کارگاه نخستین رویداد در حوزه اینترنت اشیا بود که بازیگران مختلف این حوزه یعنی اپراتور، ارائه‌دهنده و بهره‌گیرنده از سرویس، حضور داشتند که مهم‌ترین جنبه موفقیت‌آمیز این کارگاه بود. وی تصریح کرد: در این کارگاه فرصتی فراهم شد تا بازیگران این حوزه با تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تعامل خوبی با هم داشته باشند، به‌طور مثال در زمینه انجام پروژه اینترنت اشیا در حوزه خودرو، نمایندگانی از این حوزه با اپراتورها وارد مذاکره شدند و در آینده نتایج آن مشخص می‌شود.  یزدانیان دومین دستاورد این کارگاه آموزشی را رونمایی از نمونه «کیف اینترنت اشیا» عنوان کرد و افزود: درباره مفهوم IOT در کشور بسیار بحث شده است، اما وقتی این موضوع مطرح می‌شود باید به‌صورت عینی مشخص شود که منظور ما از اینترنت اشیا چیست. وی با اشاره به اینکه در دانشگاه‌ها دوره‌های آموزشی IOT آغاز شده است، تاکید کرد: در گذشته برای فهم بیشتر مطالب این حوزه «کیفIOT» با قیمت پایه 5 هزار یورو خریداری می‌شد و به سنسورهای اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی و خانه هوشمند مجهز بود.

منبع:دنیای اقتصاد