2020-06-23 10:09:11

تولید برق از هوای آلوده

محققان سیستم جدیدی طراحی کرده اند که در واحدهای تولید برق می توان الکتریسیته بیشتری تولید کرد.

سیستم مذکور می تواند مقداری از کربن منتشر شده توسط واحدهای تولید برق را بازیافت کند تا الکتریسیته بیشتری تولید شود.

طبق گزارشی که در ژورنال CS Sustainable Chemical Engineeringمنتشر شده، با این سیستم این واحدها خواهند توانست انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده و همزمان برق بیشتری تولید کنند.

در حالی که تقریبا هیچ روش و منبع انرژی جایگزینی برای حذف کامل انتشار گازهای گلخانه ای وجود ندارد، فناوری بازیافت کربن گامی مهم در جهت کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوایی است.

به طور معمول سیستم های دریافت کربن نیازمند انرژی بسیار زیادی هستند به همین دلیل صرفه جویانه نیستند و قابلیت اجرایی ندارند. اما طرح جدید می تواند در دمای پایین تر کار کند و به همین دلیل گزینه ای کارآمد برای واحدهای تولید برق است.

سیستم مذکور که با دمای پایین کار می کند، می تواند گازهای دی اکسید کربن خروجی را دوباره با هیدروژن واکنش دهد تا نوعی مولکول سوخت احتراق پذیر مانند متان یا بنزین به وجود بیاورد.

چنین چرخه ای به واحدهای تولید برق کمک می کند بدون انتشار گازهای گلخانه به اتمسفر، برق بیشتری تولید کنند.

منبع:مشرق به نقل از فیوچریسم