2018-07-24 07:17:43

شهرت خود را بسازید

 

راب براون، نویسنده‌ی کتاب، فردی صاحبنام در حوزه‌ی شهرت کسب‌و کار است؛ او در ابعاد جهانی درباره‌ی شهرت می‌نویسد و سخنرانی می‌کند و سالها به طور نزدیک با رهبران و مدیران ارشد همکاری کرده است.

براون در این کتاب نقشه ای را ترسیم می‌کند که به ما نشان یم‌دهد چگونه قدرتمندتر شبکه‌سازی کنیم و ابعاد با ارزش و قابل رویت خود را با مردم به اشتراک بگذاریم. مطالعه‌ی این کتاب برای هر فردی که در چالشهای رقابتی امروز سعی در ارتقای شهرت و برند شخصی خود دارد یا مایل است افقهای پیش روی مسیر شغلی خود را روشن سازد، توصیه می‌شود.

شهرت خود را بسازيد، امتيازات ويژه‌اي در مقايسه با كتابهاي همرديف خود دارد:

1. تصويري كه در مقدمه آمده است تا پايان كتاب با شما همراه است. در فصلهاي مربوطه، تصوير پيش رويتان است تا بدانيد نقشه‌ي راه چيست و اكنون در كجا قرار گرفته‌ايد.

خواننده‌ كتاب به محض شروع هر فصل، دوباره نمودار را خواهد داشت. به اين ترتيب با ديدن نمودار، محتواي فصلي كه قرار است خوانده شود، به صورت يك تصوير واحد براي يادگيري بهتر مطالب در قالب دايره" تقديم شده است.

2. ديگر ويژگي برجسته‌ي كتاب، پيوندي است كه با چهار پي (4P) بازاريابي دارد. جعبه‌ابزار بازاريابي يا ت براي اهالي بازاريابي آشناست. مؤلف كتاب از اين واژه‌ي جعبه‌ابزار استفاده مي‌كند و نام جعبه‌ابزار "شهرت" را مي‌سازد. اين چهارپي "شهرت" كدامند؟‌

فصل ششم كتاب، هر يك از پي‌هاي (P) شهرت را معرفي و تا پايان فصل نهم، چهار پي "شهرت" تشريح شده است.

مؤلف تيزبين كتاب، هر كجا لازم بوده است از استعاره‌هاي بازاريابي بهره برده تا بتوانيد با همان واژه‌ها، "شهرت خود را بسازيد."

3. امتياز ديگر كتاب، بهره‌مندي از سخن بزرگان يا تك‌عبارتهاي مناسب از داستانها، فيلمهاي مشهور يا كارگردانان جهاني است. اين روش كمك مي‌كند كه خواننده با به خاطر آوردن شخص، عبارت كليدي را به ياد آورد و از آن پلي مي‌سازد تا اطلاعات خوبي در‌ ذهن نقش بندند.

وودي آلن، چهره‌ شناخته‌شده‌اي است. در صفحه‌ي 158 كتاب نقل‌قولي از اين شخصيت آمده: %50 موفقيت، تنها حضور داشتن است. من تكيه‌كلام خودم را دارم و آن فلسفه‌ي حضور است.

علاقه‌مندان ‌‌برای اطلاع بیشتر و‌خرید این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 66408271 و 66408251 تماس بگیرند.

منبع:همشهری آنلاین