2020-05-11 17:22:25

پایان یک عصر

اریک اشمیت یکی از موسسان گوگل در ماه فوریه با این شرکت خداحافظی کرده، امری که می‌تواند نشانگر پایان یک عصر در این شرکت بزرگ فناوری باشد.

 هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چرا اشمیت تصمیم گرفته گوگل را ترک کند، اما به نظر می‌رسد وی ترجیح می‌دهد در حوزه‌های دیگری متمرکز شده و در زمینه ارتقای فناوری‌های نظامی با دولت و ارتش آمریکا همکاری کرده و به آنها مشاوره بدهد.
اشمیت مدتی است که در گوگل و آلفابت نقش کلیدی ندارد. وی در سال ۲۰۱۱ از مدیرعاملی گوگل کنار کشیده بود و در سال ۲۰۱۷ هم از مدیریت اجرایی آلفابت کنار رفته بود. وی در سال ۲۰۱۹ هم از هیات مدیره آلفابت کناره گیری کرد. اشمیت به علت نقش آفرینی کلیدی در زمینه رشد گوگل و خلاقیت هایی که در این زمینه به خرج داده بود، به شدت مشهور شده بود. سرگی برین و لری پیج موسسان گوگل از شم تجاری وی برای پیشرفت گوگل به خوبی استفاده کردند.

منبع:ایتنا به نقل از فارس