2017-06-26 11:57:55

شهرهای پهپادی در انتظار قانونگذاران

شرکت آمازون رویای جهانی را در سر دارد که آسمان پر از پهپادهای خودکاردر حال حمل بسته‌های مختلف از انبارهای بسته بندی محصولات تا خانه مشتریان باشد. این شرکت از مدت ها پیش مشغول ساخت ماشین پرنده Prime Air خود بوده است . گرچه قوانین سرسختانه مربوط به استفاده تجاری از پهپادها، مانع از این می‌شود که به این زودی ها شاهدحضور گسترده آنها در آسمان شهرها باشیم. اما این موانع باعث نشده که آمازون از توسعه برنامه‌هایش دست بکشد. شرکت مزبور طی چندین سال گذشته به صورت پیوسته پتنت‌های مربوط به پهپادها را در دفتر United States Patent and Trademark ثبت کرده است.

جدیدترین پتنت ثبت شده توسط آمازون مربوط به انبارهای بسته بندی این شرکت است و اینکه چگونه می توان این انبارها را متناسب با فعالیت‌های دلیوری محصولات توسط پهپادها در مناطق شهری طراحی کرد. در حال حاضر بخش عمده ای از انبارهای آمازون به صورت یک طبقه و دور از مراکز شهر ساخته می شوند. اما پتنت جدید این شرکت شامل یک انبار چند طبقه است که پهپادها می‌توانند روی آن فرود آمده و از سطح آن پرواز کنند.

این انبار جدید در واقع یک برج بزرگ مخصوص پهپادهاست که شامل ایستگاه‌های مختلف فرود و پرواز است. این انبار در مناطق شهری ساخته خواهد شد تا سفارش های مشتریان به سرعت و بازدهی بالا به آنها تحویل داده شود. البته آمازون در مرحله اول باید مقامات قانون گذار را متقاعد کند که این تعداد پهپاد بر فراز شهرها پرواز کنند بدون اینکه خطری برای شهروندان ایجاد کنند و با سر و صدای زیاد آنها را اذیت کنند.

آمازون پیش از این نیز طرح‌های مختلفی را مربوط به پهپادها ارایه داده است برای مثال انبار پرنده همراه با فرودگاه مخصوص پهپاد ها، و استفاده از چراغ‌های خیابان‌ها و برج های مخابراتی به عنوان ایستگاه شارژ پهپادها

منبع:تک شات