2018-12-17 10:38:00

اقدامی فناورانه برای بهره وری در کشاورزی

قرار است در انگلیس در یک طرح سه‌ساله سه روبات در یک مزرعه روش‌های مختلف اتوماسیون برای افزایش بهره‌وری کشاورزی را آزمایش کنند. «جان لوئیس پارتنرشیپ» (John Lewis Partnership) شرکت مادر فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وایت رز‌اند پارتنرز» در انگلیس با شرکت «اسمال روبات» قرار دادی امضا کرده تا در یک طرح آزمایشی ۳ ساله سه روبات کشاورز را در زمین‌های Leckford Estate تست کند.

در این زمین‌ها محصولات برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وایت‌رز‌اندپارتنرز» پرورش می‌یابند. سه روبات مذکور که تام، دیک و هری نام دارند در یک زمین گندم کاری به مساحت یک هکتار روش‌های مختلف اتوماسیون برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی را آزمایش می‌کنند.

هرچند کشاورزی بخش کوچکی از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد، اما نمی‌توان آن را حذف کرد. از سوی دیگر هزینه‌های کشاورزی سالانه حدود ۸ درصد رشد می‌کند و نیاز روزافزون برای تامین غذای جمعیت و حفاظت محیط زیست چالش‌هایی را به وجود آورده است. درهمین راستا روبات‌ها می‌توانند کمک حال باشند. آنها می‌توانند فعالیت‌های ساده را به جای کارگران انسانی انجام دهند و علاوه بر آن روش‌های نوینی در کشاورزی ابداع کنند.

نمونه اولیه روبات ۱۰ کیلوگرمی تام مجهز به دوربین‌هایی است که مزرعه را رصد می‌کند و می‌تواند توپوگرافی دقیقی از محل کشت فراهم کند. روبات دیکر که متخصص در کشف علف‌های هرز است با کمک بینایی ماشینی (machine vision) علف‌های هرز را رصد می‌کند و آنها را با لیزر از بین می‌برد. این روبات‌ها به وسیله سیستم هوش مصنوعی به نام «ویلما» عملیاتی می‌شوند. این سیستم هوش مصنوعی به مدیریت مزرعه نیز کمک می‌کند. در این میان هری یک روبات کشت دیجیتالی است که دانه‌ها را در عمق یکسان می‌کارد و نقشه‌ای دقیق از مکان هرکدام تنظیم می‌کند.

منبع:مهر