2020-08-12 16:14:30

راه حلی برای چالش اکسل وژنتیک

 دانشمندان زیست‌شناسی و متخصصان ژنتیک تصمیم گرفتند نام ژن‌های انسان را تغییر دهند تا از اشتباه نرم افزار مایکروسافت اکسل جلوگیری کنند. اکسل ژن‌های ما را به عنوان تاریخ می‌شناسد.

ده‌ها هزار ژن در ژنوم انسان وجود دارد. این ژن‌ها پیچ‌ و تاب‌های کوچکی از دی.ان.ای و آر.ان.ای هستند. این ترکیب و پیچ و خم‌ها تمام رفتارها و خصوصیات ویژه انسان را توصیف می‌کند و باعث می‌شود که هر انسان موجودی خاص و منحصر به فرد باشد. ژن‌ها نقشی اساسی در هویت ما ایفا می‌کنند و به همین خاطر آگاهی افزایی پیرامونآن‌ها واقعاً اهمیت دارد.
اهمیت این ژن‌ها باعث شده است که هر کدام یک اسم خاص و کد الفبایی منحصر به فرد داشته باشد و متخصصان هر کدام از این ژن‌ها رابا یک نام اختصاصی شناسایی می‌کنند. این نام و نشان‌های اختصاصی در پژوهش و تحقیقات نقش خیلی مهمی دارد و باعث می‌شود که کار متخصصان در شناسایی و جداسازی ژن‌ها خیلی آسان شود.
در سال گذشته 27 ژن انسانی مجدداً نامگذاری شد. دلیل این موضوع خیلی جالب است: « نرم افزار مایکروسافت اکسل در خواندن نام این ژن‌ها مشکل دارد و وقتی نام این ژن‌ها را در آن وارد می‌کنیم، آن‌ها را به عنوان تاریخ شناسایی می‌کند. »
نرم‌افزار اکسل یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای دنیا است که نقش مهمی در فعالیت‌های مختلف دارد و یک غول در دنیای صفحه گسترده محسوب می‌شود. پژوهشگران ،بسیاری از پیشرفت‌های خود را مدیون اکسل هستند و حتی برای آزمایش‌های بالینی هم از این نرم افزار استفاده می‌کنند.
مشکل نرم‌افزار اکسل این است که وقتی کاربر نماد الفبایی یک ژن مانند “MARCH1” را در صفحه گسترده وارد می‌کند، اکسل تصور می‌کند که کاربر یکم ماه مارس را وارد کرده است و آن را به “1-Mar” تبدیل می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که یک پنجم اطلاعات ژنتیکی به خاطر مشکل اکسل باید تغییر کند. تغییر نام ژن‌ها کار ساده و پیش‌پاافتاده‌ای نیست.
مجموعه “HGNC” یک دستورالعمل جدید برای نام‌گذاری ژن‌ها منتشر کرد. بر اساس تغییرات جدید ژن “MARCH1” به “MARCHF1” و “SEPT1” به “SEPTIN1” تبدیل می‌شود.    

منبع:ایتنابه نقل از ورج