2020-04-22 08:34:35

آینده ایران آغاز شد

 

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، گفت: ایران آینده، گزینه‌ای جز نوآوری و فناوری نخواهد داشت.

 امیر ناظمی در پی کاهش شدید قیمت نفت جهانی در توییتر نوشت: دوران پارینه‌سنگی با اتمام سنگ پایان نیافت، همان‌طور که دوران نفت نیز با اتمام نفت پایان نخواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه آینده ایران آغاز شد، گفت: قیمت نفت ارزان نیست، منفی است و این نخستین هشدار به ما است.

ناظمی افزود: ایران آینده، گزینه ای جز نوآوری و فناوری نخواهد داشت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین نوآوری‌های قلابی و شبه‌علم را بزرگترین دشمن نوآوری در هر جامعه‌ای دانست چرا که هم اعتماد عمومی به نوآوری و فناوری را از بین می‌برد، هم پشتیبانی‌ها از نوآوری‌های واقعی را در بلندمدت.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، چالش‌های بزرگ محک خوبی برای بازشناسی توهم‌انگاری از نوآوری است.

منبع:خبرگزاری مهر