1400/06/29 10:58

اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری

مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری گفت:بنا داریم از شرکتهایی که زنجیره تامین سطح بین المللی را تامین کنند، حمایت ویژه ای داشته باشیم.

روح الله استیری بیان کرد: با بررسی آمار تجارت جهانی محصولات دانش بنیان ذیل کدهای تعرفه گمرک جهانی به این مهم رسیدیم که برخی از این محصولات ظرفیت و قابلیت ورود و رسوخ به مراتب بالاتری در بازار بین المللی دارند و این در حالی است که پتانسیل خالی بازار شرکتهای دانش بنیان دیده می شود.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری افزود: با بررسی این سایت به میزان فروش محصولات برخی شرکتهای دانش بنیان و اینکه بیشتر در چه کشورهایی مخاطب دارند پی بردیم.

وی گفت: با بررسی و ارزیابی شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده محصولات مهم در سطوح بین المللی یکی از برنامه های اصلی خود را مبنی بر حمایت ویژه از شرکتهای دانش بنیانی قرار دادیم که می توانند زنجیره تامین در سطح بین المللی را تکمیل کنند.

به گفته استیری، بر همین اساس، در صدد هستیم بیشتر از شرکتهایی که علاوه بر قابلیت ورود به بازار بین المللی می توانند به تکمیل زنجیره تأمین سطح بین المللی بپردازند، حمایت کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ادامه داد: طی ۵سال اخیر به صورت عام از صادرات شرکتهای دانش بنیان حمایت کردیم که تقویت شوند و به بازارهای بین المللی وارد شوند. اما رویکرد جدید معاونت علمی و فناوری، ویژه سازی حمایتها برای صادرات مبتنی بر زنجیره تامین جهانی است.

وی با بیان اینکه البته این برنامه جدید به معنای عدم حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان مبتنی بر روال گذشته نیست، گفت: همچنان این شرکتهای دانش بنیان حمایت می شوند اما برنامه جدید این است که بر اساس نیاز کشورها محصولات دانش بنیان به تولید برسند و صادر شوند.

استیری عنوان کرد: با توجه به پراکندگی حوزه فناوری شرکتهای دانش بنیان، در فاز اول این برنامه حمایتی، ۵ زنجیره تأمین را انتخاب کردیم که با شناسایی شرکتهای توانمند و محصولات مناسب در این حوزه ها و حمایت آنها، در صدد صادرات هر چه بیشتر این محصولات دانش بنیان باشیم.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری با اشاره به حوزه هایی که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین کننده در سطح بین المللی باشند، گفت: صنایع غذایی، کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و ساختمان جزء اولویت هایی هستند که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین کننده محصولات در سطح بین المللی باشند.

منبع:https://www.mehrnews.com