1400/07/09 09:45

چالش استعداد در توسعه تکنولوژی های نوظهور

بنا بر گزارش جدید گارتنر، کمبود استعدادها مهم‌ترین مانع ظهور بیشتر تکنولوژی‌ها است. این کمبود استعدادها مهمترین مانع برای تنها 4% از تکنولوژیهای نوظهور در سال 2020 بوده‌اند.
هزینه‌های پیاده‌سازی مانعی پیش روی 29% از تکنولوژیهای نوظهور است و ریسک امنیتی ،بازدارنده 7% از تکنولوژی‌های نوظهور بوده است.

گارتنر طرح‌های اجرائی شدن بیش از 100 تکنولوژی نوظهور از 437 تکنولوژی حوزه IT را مرور کرده است.ولی چالشها کاملا در حال کند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در تکنولوژی‌های نوظهور نمی‌شوند. به گفته گارتنر، امسال شش نفر از هر 10 مدیر اجرائی ،سرمایه‌گذاری در تکنولوژیهای نوظهور را افزایش داده یا در صدد افزایش آن هستند.
یونو گنگ، نایب رییس گارتنر، می‌گوید که تلاش‌ها برای اتوماسیون نشانگر رابطه بین کمبود استعداد و علاقه به استقرار تکنولوژیهای نوظهور است.
مهارتهای اتوماسیون بسیار در بازار کار پرطرفدار هستند و در عین حال بکارگیری افراد توانمند با چالشهایی همراه است. فقدان استعدادهای اتوماسیون بر میزان پیشرفتی که سازمان‌ها می‌توانند در پروژه‌های اتوماسیون داشته باشند تاثیرگذار است.
بنا بر اعلام گارتنر، دسترسی‌پذیری به استعدادها فاکتور ریسک اصلی در استخدام برای سه چهارم از تکنولوژیهای اتوماسیون IT بوده است. تنها 20% از تکنولوژی‌های اتوماسیون IT از سال 2020 در چرخه بکارگیری پیشروی کرده‌اند.

مدیریت سازمانها می‌توانند دیگر واحدهای کسب و کار را برای تاثیرگذاری بر تصمیمات درباره تکنولوژی‌های نوظهور بکارگیری کرده، یا ایجاد برنامه‌های توسعه استعدادها راکه باعث افزایش مهارت‌ها برای پروژه‌های تکنولوژیهای نوظهور می‌شوند، وارد عمل کنند.
سازمانها باید بیشتر بر «ایجاد طرحهای بلندمدت برای استعدادها» تمرکز کنند. روشن است که چنین طرحهایی شامل مراحل قوی استخدامی می‌شوند، ولی فکر کردن درباره چیزهایی مانند آموزش و رشد، و نحوه ایجاد مسیر درست حرفه‌ای برای کارکنانشان را نیز شامل می‌شوند».
رشد و توسعه استعدادها نه تنها برای مدیران تکنولوژی‌های نوظهور نیروهای توانمند برای کسب و کارشان فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند مشارکت جویی و حفظ کارکنان را نیز افزایش دهد. به بیان خلاصه، هدف از این کار استخدام مهارتهای بالقوه، و نه صرفا مجرب، و تاکید بر آموزش برای کمک به کارجویان برای تطابق یافتن با نقششان است.
کندیس برچر، مدیر ارشد استخدام در حوزه فناوری اطلاعات در موسسه Addison Group می‌گوید: «افراد استخدام‌شده‌ای که پتانسیل بالایی دارند واقعاً در نهایت توانستند تحسین مشتریان ما را برانگیزند؛ و آنها مدتی طولانی با شرکت ماندند و سرمایه‌شان را در شرکتی که برای رشدشان سرمایه‌گذاری کرده بود سرمایه‌گذاری مجدد کردند».

منبع:ایتنا به نقل از سیودایو