1400/10/02 09:41

امضاء قانون اقتصادپاک

بایدن به تازگی قانونی را امضا کرده است که به موجب آن تمامی خودروها و ساختمان‌های دولتی می‌بایست نهایتا تا سال 2050 میلادی به سوی استفاده از انرژی تجدید پذیر حرکت کنند.
تلاش‌های کاخ سفید در جهت پیشبرد اهداف مرتبط با استفاده از انرژی تجدید پذیر این بار به دولت فدرال رسیده است. در همین راستا بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرده است که به موجب آن دولت فدرال می‌بایست از سال 2035 خرید خودروهای غیربرقی را متوقف کرده و تمامی ساختمان‌های دولتی را نیز تا سال 2050 به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر سوق بدهد.
به این ترتیب دولت آمریکا از سال 2030 می‌بایست برق خود را از منابع عاری از کربن تامین کرده و انتشار گازهای گلخانه‌ای ساختمان‌ها را تا سال 2032 به نصف برساند. بایدن این قانون را به عنوان مثالی برای پیروی سایر دولت‌ها و نیز تشویق به استفاده از صنعت برق عاری از آلودگی و کربن تا سال 2035 و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کل اقتصاد تا سال 2050 می‌داند.

مهاجرت خودروها و ساختمان‌های فدرال آمریکا به انرژی تجدیدپذیر تا سال 2050
  بایدن در این رابطه اظهار داشته است که دولت فدرال بزرگ‌ترین کارفرما، مصرف کننده انرژی و اصلی‌ترین مالک زمین‌های آمریکا  محسوب می‌شود و تغییر این نهاد به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند روی کسب و کارهای بخش خصوصی نیز تاثیر به سزایی بگذارد.

دستیابی به این هدف برای دولت آمریکا چندان سخت نیست. این بازه زمانی برای شروع بسیار طولانی است و پیش از اجرایی شدن این قانون چندین ایالت فروش خودروهای بنزینی را از سال 2035 ممنوع کرده اند. به این ترتیب سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا دولت امریکا برای تغییر ناوگان 600 هزار خودرویی خود به خودروهای برقی به این بازه زمانی طولانی نیاز دارد؟

اعمال این تغییرات در نگاه اول اگرچه آسان به نظر می‌رسد اما چالش‌های زیادی بر سر راه وجود دارد. دولت فدرال در سراسر آمریکا به شمار زیادی از ساختمان‌ها و خودروها وابسته اند و بسیاری از آنها نیازمندی‌های متفاوتی دارند. به این ترتیب برای جایگزینی تمامی این منابع همکاری و زمان زیادی لازم است. علاوه بر این پاسخ دولت‌های دیگر به این برنامه همچنان مهم است و احتمال به تاخیر انداختن و حتی لغو این قانون از سوی روسای جمهور آینده آمریکا وجود دارد.
با این حال قانون تصویب شده از سوی بایدن همچنان ارزشمند تلقی می‌شود. این قانون نشان دهنده آن است که تلاش‌ها برای محدود کردن تغییرات آب و هوایی تنها به بخش خصوصی معطوف نیست و دولت‌ها نیز می‌توانند با به کار گیری تمامی منابع خود به این سمت حرکت کنند.

منبع:ایتنابه نقل از  engadget