1400/12/12 09:54

آشکارسازی مسیرهای شغلی مرتبط با ناسا

۲۴ آموزگار از ایالت‌های مختلف آمریکا، به عنوان سفیر پروژه ناسا انتخاب شده‌اند تا آموزش در زمینه اخترفیزیک را متحول کنند.

موسسه پژوهشی "SETI Institute" آمریکا، این آموزگاران را از ۱۳ ایالت این کشور، به عنوان سفیر پروژه موسوم به "AAA" ناسا انتخاب کرده است. AAA، یک برنامه توسعه حرفه‌ای برای آموزگاران حوزه علوم است تا آموزش علوم را بهبود ببخشد و یادگیری دانش‌آموزان و میزان مشارکت را افزایش دهد. برنامه AAA، آموزگاران مدارس راهنمایی، دبیرستان‌ها و کالج‌های محلی را شامل می‌شود.

آموزگاران پروژه AAA به مدت یک هفته در یکی از مراکز پژوهش نجوم ناسا مانند "رصدخانه استراتوسفری اخترشناسی فروسرخ"(SOFIA) یا "تأسیسات تلسکوپ فروسرخ"(IRTF)، در زمینه اخترفیزیک و علوم سیاره‌ای آموزش می‌بینند.

آنها پس از آموزش، یک برنامه درسی را آموزش می‌دهند که توسط موسسه SETI ایجاد شده است و مفاهیم برنامه درسی را به پژوهش‌های ناسا مرتبط می‌کند. مشاوران آموزشی، تأثیر این برنامه درسی تخصصی را بر مشارکت دانش‌آموزان ارزیابی می‌کنند. ارزیابی‌های گذشته برنامه AAA، پیشرفت‌های آماری قابل‌توجهی را در یادگیری و مشارکت دانش‌آموزانی که آموزگاران آنها در این برنامه شرکت کرده‌اند، نشان داده است.

۲۴ آموزگار به عنوان سفیر پروژه ناسا انتخاب شدندبرنامه AAA از سال ۲۰۱۱ با بودجه ناسا، دهها هزار دانش‌آموز را از طریق تجربیات و آموزش آموزگاران آنها تحت تاثیر قرار داده است. دکتر "دانا بکمن"(Dana Backman)، سرپرست پروژه AAA گفت: این برنامه به مؤسسه SETI امکان می‌دهد تا علم ناسا را به کلاس‌های درس سراسر کشور منتقل کند. این آموزگاران از تجربیات حرفه‌ای خود برای انتقال محتوای جهان واقعی به دانش‌آموزان استفاده می‌کنند که ارزش پژوهش علمی و طیف گسترده‌ای از مسیرهای شغلی مرتبط را آشکار می‌سازد.

منبع:ایسنابه نقل از نیوز بریک