1401/01/28 13:44

اگر ایلان ماسک واقعاً بتواند توییتر را بخرد...

ایلان ماسک می‌گوید که الگوریتم توییتر باید منبع باز باشد تا کاربران بتوانند آن را بررسی کنند.

اگر ایلان ماسک واقعاً بتواند توییتر را بخرد، این پلتفرم می‌تواند تغییرات زیادی را به خود ببیند. ماسک در اولین اظهارنظر عمومی خود، به دلیل تمایل به خرید شرکت و تغییراتی که می‌خواهد ایجاد کند، پرداخت.

او گفت: توئیتر به نوعی به میدان واقعی شهر تبدیل شده است. این واقعاً مهم است که مردم این تصور را داشته باشند که می‌توانند آزادانه در چارچوب قانون صحبت کنند.

از نظر تغییرات خاص، ایلان ماسک گفت توییتر باید الگوریتم‌های خود را منبع باز کند و مداخلاتی را که در نظارت بر محتوا انجام می‌دهد به حداقل برساند.

او افزود: هر گونه تغییر در توییت‌های افراد باید آشکار شود و هیچ گونه دستکاری در پشت صحنه، چه به صورت الگوریتمی یا به صورت دستی، وجود نداشته باشد.

او اضافه کرد که کد الگوریتم این پلتفرم باید در GitHub در دسترس باشد تا کاربران بتوانند خودشان آن را بررسی کنند.

ماسک همچنین در مورد فلسفه خود در مورد تعدیل محتوا گفت که ترجیحش اجازه دادن به همه صحبت‌های قانونی است و از اقداماتی مانند ممنوعیت دائمی متنفر است.

طوفان تغییرات در توییتر با حضور ایلان ماسک

او افزود: من فکر می‌کنم که باید نسبت به حذف موارد بسیار اکراه داشته باشیم و در مورد ممنوعیت‌های دائمی بسیار محتاط باشیم.

منبع: ثریابه نقل از باشگاه خبرنگاران