1401/03/22 08:49

سرمایه گذاری جالب ثروتمند فیلیپینی

انریکه رازون، دومین فرد ثروتمند فیلیپین، در مسیر ساخت بزرگترین تاسیسات انرژی خورشیدی جهان، با ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات پنل خورشیدی و ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات ساعت ذخیره باتری است.

 انرژی پاکی که از این پروژه حاصل می‌شود برای جلوگیری از سوزاندن معادل ۱.۴ میلیون تن زغال سنگ در سال کافی است و در نتیجه عرضه انرژی تجدید پذیر در این کشور را افزایش می‌دهد. این تاسیسات برنامه ریزی شده، ۸۵۰ مگاوات را به شرکت تامین کننده برق در پایتخت فیلیپین و مناطق اطراف اختصاص می‌دهد.

بر اساس محاسبات انجام شده توسط Terra Solar، این پروژه تضمین می‌کند که انرژی آن در ساعات اوج تقاضا به طور کامل در دسترس باشد و برق تولید شده قابل جایگزینی با ۱.۴ میلیون تن زغال سنگ یا ۹۳۰ هزار لیتر نفت در سال خواهد بود. این پروژه قرار است در دو مرحله در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تکمیل شود.

به طور کلی، این پروژه به عنوان الگویی از انرژی تجدیدپذیر قابل اِتکا مطرح می‌شود که پنل‌های فتوولتائیک ارزان قیمت را با قابلیت ذخیره انرژی ترکیب می‌کند تا از مشکل همیشگی باتری انرژی تجدید پذیر خلاص شود.

بزرگترین پروژه ذخیره سازی انرژی خورشیدی در این کشور ساخته می‌شودانتظار می‌رود این پروژه از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۶ باعث کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در این کشور و همینطور کاهش وابستگی به واردات شود. در حال حاضر فیلیپین تقریباً ۵۷ درصد برق خود را از زغال سنگ تأمین می‌کند.

امروزه، انرژی‌های تجدیدپذیر  ۲۹.۱ درصد از ظرفیت نصب شده در فیلیپین را تشکیل می‌دهند و مطمئناً با کمک انرژی خورشیدی، این میزان افزایش خواهند یافت. در همین حال، جهان در مسیر مشابهی قرار دارد و کشور‌های دیگر هم به سمت استفاده و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر رفته اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران