1401/05/29 07:35

درخواست اتحادیه بین‌المللی نجوم از مردم جهان

تلسکوپ فضایی "جیمز وب" سیارات بی‌شماری را مطالعه خواهد کرد و اتحادیه بین‌المللی نجوم اکنون با برگزاری یک مسابقه از ستاره‌شناسان حرفه‌ای و عموم مردم می‌خواهد برای ۲۰ سیاره فراخورشیدی و ستاره‌های میزبانشان که "جیمز وب" شناسایی خواهد کرد، نام انتخاب کنند.

اتحادیه بین‌المللی نجوم(IAU) به دنبال نام‌هایی است برآمده از فرهنگ‌های سراسر جهان برای سیاره‌های فراخورشیدی و ستاره‌های میزبان آنها است که توسط تلسکوپ فضایی "جیمز وب" شناسایی خواهد شد.

آیا روش نام‌گذاری سامانه‌ها و سیارات فراخورشیدی با ترکیبی از حروف و اعداد را کسل کننده می‌دانید؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، اکنون فرصتی برای شما وجود دارد که متناسب با فرهنگ خود، دنیاهای بیگانه و ستاره‌های میزبان آنها را نامگذاری کنید.

اتحادیه بین‌المللی نجوم(IAU) به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس دفتر توسعه نجوم خود، مسابقه‌ای را برای نام‌گذاری ۲۰ سامانه فراخورشیدی که تلسکوپ فضایی "جیمز وب"(JWST) رصد خواهد کرد، برگزار می‌کند.

گفتنی است که اتحادیه بین‌المللی نجوم مسئول همه نام‌گذاری‌ها در فضا است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این اتحادیه بین‌المللی نجوم بود که در سال ۲۰۰۶، پلوتون را از یک سیاره به یک سیاره کوتوله تنزل داد.

مسابقه مذکور موسوم به "NameExoWorlds ۲۰۲۲"، به دنبال گردهم آوردن ستاره‌شناسان حرفه‌ای و عموم مردم است تا فرصت نام‌گذاری ۲۰ سیاره فراخورشیدی منتخب، همراه با ستاره‌های میزبانشان را فراهم کند و در عین حال پیوندهایی را میان علم و فرهنگ در فضا ایجاد کند.

شرکتکنندگان در این مسابقه برای نامگذاری یک سیاره فراخورشیدی و ستاره آن، باید گروهی تشکیل دهند که ترکیبی از دانش‌آموزان و معلمان، علاقه‌مندان به نجوم، ستاره‌شناسان آماتور و منجمان حرفه‌ای را گردهم بیاورد. تیم‌ها باید یک سامانه هدف را انتخاب کنند، ایده‌هایشان را با طوفان فکری بیان کنند، سپس نامی برای سیاره مورد نظر خود و ستاره میزبان آن، همراه با توضیح زمینه فرهنگی نامِ پیشنهاد شده ارائه دهند. پیشنهادها باید به صورت مکتوب و ویدیویی ارسال شوند.

درخواست جیمز وب از همه مردم اعلام شداین پیشنهادات از طریق یک فرآیند انتخاب دو مرحله‌ای غربال می‌شود. اول، یک هیئت انتخاب ملی یک نامزد و دو نام پشتیبان را انتخاب می‌کند. سپس یک کمیته انتخاب نهایی، نامزدهای پیشنهادی هر کشور را بررسی می‌کند و نامی را برای هر دنیای فراخورشیدی انتخاب می‌کند.

"دبرا المگرین" رئیس اتحادیه بین‌المللی نجوم در بیانیه‌ای گفت: این هیجان‌انگیز است که یک مسابقه جدید برای جشن گرفتن دهمین سالگرد تأسیس دفتر توسعه نجوم برگزار شود.

وی افزود: اتحادیه بین‌المللی نجوم در دهه گذشته تلاش کرده است تا پل‌هایی را بین متخصصان، آماتورها، ارتباطات، مربیان و مردم ایجاد کند.

اتحادیه بین‌المللی نجوم تاکنون تعدادی از ابتکارات و مسابقات این‌چنینی را با هدف برجسته کردن اهمیت ایجاد ارتباط بین آسمان و فرهنگ‌های متنوع روی زمین ترتیب داده است و نسخه امسال به دلیل مشارکت برای نام‌گذاری اهداف اولیه "جیمز وب" قابل توجه است.

منبع: خبرگزاری ایسنا