1401/06/23 11:28

ساخت بزرگترین منطقه فناوری شهری جهان در دبی

دفتر معماری URB ماموریت مهمی را دریافت کرده که به موجب آن، بزرگترین منطقه فنی شهری جهان با کمترین میزان انتشار کربن را در امتداد منطقه‌ای به نام الجداف در دبی طرح‌ریزی و مهندسی می‌کند.

در ساخت بزرگترین منطقه فناوری شهری جهان، از رویکردهایی برای انتشار کمترین سطح کربن استفاده می‌شود و علاوه بر اینکه دبی را به عنوان یک مرکز شهری برای نوآوری و توانمندسازی یک اکوسیستم فناوری منحصر‌به‌فرد در امارات و سراسر جهان تبدیل می‌کند، به خانه کارآفرینان درجه یک نیز تبدیل خواهد شد.

منبع: ثریا به نقل ازدیجیاتو