1401/07/23 11:16

تمرینی برای درمان آلزایمر

گروهی از محققان سلول های مغز را در یک آزمایشگاه پرورش دادند و به آنها آموخته اند بازی رایانه ای «پونگ» را انجام دهند.

محققان یک استارت آپ زیست فناوری به نام «کورتیکال لبز» نخستین نمونه از  فرایندی را نمایش دادند که در آن به یک مغز کوچک آموزش داده شد تا فعالیت هایی با هدف مشخص را انجام دهد.

 برت کاگان مولف ارشد این پژوهش در این باره می گوید:  این سلول ها می توانند اطلاعات را از یک منبع خارجی دریافت و آن را فراوری کنند و سپس  به طور واقعی به آن پاسخ می دهند.

طی این آزمایش که به «DishBrain» مشهور شده ۸۰۰ هزار سلول مغزی کشت شدند. محققان طی این آزمایش سلول های موش( برگرفته از سلول های بنیادی) و سلول های بنیادی انسان را روی یک الکترود قرار دادند که به یک بازی پونگ متصل بود.پالس های الکتریکی ارسال شده به اعصاب حاکی از موقعیت توپ در این بازی بود.

  در مرحله بعد الکترود با توجه به سیگنال های دریافتی از اعصاب راکت را در بازای رایانه ای بالا و پایین برد.  «DishBrain» سیگنال های عمیق و یکپارچه به عنوان بازخورد دریافت کرد که  به طور موثر هنگامیکه راکت به توپ برمی خورد  نوعی محرک ایجاد می کردند.

سلول های مغز بازی رایانه ای انجام دادند! محققان معتقدند سلول های کشت شده ابتدایی تر از آن هستند که هوشیار باشند و عنوان می کنند آزمایش مذکور نشان دهنده  یادگیری یک بازی ظرف ۵ دقیقه در شرایط کنترل شده است.   

سلول های کشت شده پس از ۲۰ دقیقه بازی با «پونگ»  در آن مهارت بیشتری یافتند. محققان معتقدند این امر نشان می دهد سلول ها مشغول سازماندهی دوباره، توسعه شبکه ها و یادگیری هستند.

کاگان در این باره می گوید: آنها شیوه فعالیت شان را تغییر داده اند که در حقیقت با عملکرد آنها به عنوان یک سیستم دینامیک همخوانی دارد. 

تحقیقات آتی  «DishBrain» شامل بررسی شیوه تاثیرگذاری داروها و الکل بر توانایی سلول های کشت شده در بازی پونگ است.

کاگان امیدوار است  «DishBrain» یا نسخه آتی آن بتواند درمان برای بیماری هایی مانند آلزایمر فراهم کند.

منبع:خبرگزاری مهر به نقل از انگجت