1402/03/08 12:39

اسکن کف دست جایگزین بلیت

 

اسکن کف دست در متروی پکن جایگزین بلیت می‌شود+عکس

فناوری اسکن کف دست برای ورود به مترو پکن به کمک افراد دارای محدودیت جسمانی و مسن می‌آید.

مسافران در یک خط متروی پکن می‌تواند با اسکن کف دست وارد قطار مترو شوند.

 مسافران باید کف دست خود را روی دستگاه های نصب شده در خط مترو فرودگاه داکسینگ وارد کرده و از طریق برنامه "وی چت" این سیستم را فعال کنند.

پس از این مرحله مسافران کف دست خود را روی دستگاه ویژه اسکن نگه داشته و در صورت مطابقت وارد ایستگاه می‌شوند.

منبع: عصر ایران