ما که هستیم

پسیت تلاش دارد در مسیر رشد و ارتقای سطه مهارت و انتقال تجربیات کارآفرینان کشورمان گام بردارد. از این رو پلتفرم اتاق گفتگوی تعاملی را تدارک دیده است. در کنار این، بستر ارائه اخبار دنیای مجازی به مخاطبان ما در شاخت بهتر آنچه در اطراف میگذرد کمک خواهد کرد.