بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات،به نوعي رقيب بخش خصوصي هستند.

افزایش ۱۳درصدی اعتبارات برنامه‌ای، کاهش هفت‌درصدی اعتبار ردیف‌های متفرقه، افزایش ۳۰‌درصدی درآمد دولت از فعالیت‌ها و افزایش ۱۶‌درصدی سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال، از تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمای کلی اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب گزارشی آورده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را در این حوزه بررسی کرده است. 

تکالیف سنگین سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه)، برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی که محقق نشد) و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ٣١,٠١٩‌ میلیارد ریال به رقم ٣۵.١۴٣‌ میلیارد ریال رسیده است.

اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش هفت‌درصدی داشته و از رقم ٨٩,۶۴٠‌ میلیارد ریال به رقم ٨٣.٣۴٢ ‌ میلیارد ریال رسیده است.  همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ٩٣.۶٨۵‌ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد دولت از فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱‌ هزار‌ میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، با ۳۶ درصد افزایش، به رقم ۶۹‌ هزار‌ میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با چهار درصد افزایش به ۷۲‌ میلیارد‌ریال رسید، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شیب رشد درآمدی تند شده و به ۳۰ درصد رسیده است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷درصدی شده‌اند.

تکالیف سنگینی که در قالب سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منظور شده است، انجام آنها در لایحه بودجه به سال‌هایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده است؛ زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که بنا بود در سال ۱۳۹۴ به اتمام برسند، به سال‌های پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده‌اند.

بزرگ‌ترین طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، حوزه فاوا در اعتبارات برنامه‌ای طرح جامع مالیاتی است و پس از آن، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و تبدیل فناوری موجود پخش تصاویر صداوسیما به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال) قرار دارند. تحقق هر سه این طرح‌ها به پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده است.

سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در لایحه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. در میان این شرکت‌ها، سود ویژه هشت شرکت نسبت به سال گذشته کاهش و فقط سود دو شرکت؛ یعنی ارتباطات زیرساخت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات، افزایش یافته است. سود ۱۴ شرکت دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، تقریبا پنج درصد از سود کل شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته که چهار درصد بود، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه‌هایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده یا هم‌اکنون بخش خصوصی در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند.واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی، سبب کوچک‌شدن دولت و همچنین افزایش کارآیی و بهره‌وری در این شرکت‌ها خواهد شد.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در قانون بودجه سال گذشته در شمار شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری قرار داشته،‌ در لایحه بودجه سال جاری و با توجه به تصویب لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شمار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.

درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵٢,۴٢٠ میلیون ریال پیش‌بینی شده که در هشت ماهه اول سال جاری تاکنون، ۴۷ درصد درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از ۶۸‌ هزار‌ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رشد ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه، مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۷۹ درصد (معادل ١۶,١۶٠‌ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده بود؛ اما در سال ۱۳۹۴، فقط ۵۰ درصد (معادل ١۴.۶٩١ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.

در هشت‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، بیش از ۸۵ درصد تخصیص از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بوده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر همواره بالای ۵۰ درصد محقق شده است؛ علاوه بر اینکه سابقه‌ای چندین‌ساله در برنامه‌های بودجه دارد. جمع اعتبارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵، حدود دو درصد کاهش داشته و به رقم ١١٨,۴٨۵‌ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ٣.٢ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.

بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیف‌های متفرقه و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت‌های پایه‌ای مانند زمان شروع و پایان، نوع خروجی و … است که نظارت بر آنها را سخت می‌کند. در راستای شفافیت بودجه‌ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف‌های برنامه‌ای متناظر مثبت خواهد بود. ازآنجاکه اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عموما بالای ۵۰ درصد محقق می‌شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه‌ریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامه‌ای کاملا امکان‌پذیر است.

منبع: شرق

     

  نظرات

  فرايند جهاني‌شدن و ظهور و گسترش رسانه‌هاي جديد چه تأثيري بر جايگاه مذهب داشته است؟
  جامعه
  فرايند جهاني‌شدن و ظهور و گسترش رسانه‌هاي جديد چه تأثيري بر جايگاه مذهب داشته است؟
  ادعاي ما در اين نوشتار اين است که: فرايند جهاني‌شدن فرهنگي و گسترش رسانه‌هاي جديد اجتناب‌ناپذير است؛ وباوجود چالش‌ها و بحران‌هايي که به همراه دارد ، استفاده از اين فضا و امکانات تقويت‌کننده و مروج امت واحد اسلامي و زمينه‌ساز جهاني‌شدن اسلام خواهد بود.
    2017-02-21 09:23:34
  شاید واقعیت افزوده فناوری جایگزین آیفون باشد
  واقعیت افزوده
  شاید واقعیت افزوده فناوری جایگزین آیفون باشد
  از نظر من اهمیت واقعیت افزوده​ به اندازه‌ی گوشی‌های هوشمند زیاد است. گوشی هوشمند محصولی است که به همه تعلق دارد و نمی‌توان تصور کرد که آیفون محدود به کشور، موقعیت جغرافیایی یا فرهنگ خاصی باشد. من تصور می‌کنم واقعیت افزوده به همین اندازه بزرگ است
    2017-02-21 11:16:41
  برای آنهایی که نان را از غذای خود حذف کرده اند
  تندرستی
  برای آنهایی که نان را از غذای خود حذف کرده اند
  با توجه به این حقیقت که کربوهیدارت ها سطوح انتقال دهنده های عصبی سروتونین مغز که مسئول احساس خوب هستند را افزایش می دهند، هنگامی که آنها را از رژیم غذایی خود حذف می کنید، اضطراب را تجربه خواهید کرد.
    2017-02-21 09:31:00
  لطفا وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه را به سامانه و شماره تلفن ۱۹۵ اعلام فرمایید
  جامعه
  لطفا وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه را به سامانه و شماره تلفن ۱۹۵ اعلام فرمایید
  وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه آن خبر داد. طی مدتی که از روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی می‌گذرد تعداد کاربران اینترنت موبایل به یک باره گسترش قابل توجهی پیدا کرده است.
    2017-02-21 08:55:00
  ‏کسب وکارها امروز به جای وام، فضای نفس کشیدن جدید می خواهند
  تازه های کسب و کار
  ‏کسب وکارها امروز به جای وام، فضای نفس کشیدن جدید می خواهند
  در ادامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصولات داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر دوشنبه 2 اسفند 95 دومین تفاهمنامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.
    2017-02-21 08:27:00
  تلفن‌های همراه به زودی بدون لمس کردن و شارژ شدن با نور محیط، کنترل خواهند شد
  تازه های فناوری
  تلفن‌های همراه به زودی بدون لمس کردن و شارژ شدن با نور محیط، کنترل خواهند شد
  مونساب شیم (Moonsub Shim)، استاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شامپاین ایالات متحده اظهار داشت که تلفن ها ی همراه از حالت نمایش اطلاعات صرف، بیشتر به سمتی می روند که به دستگاه‌های تعاملی تبدیل شوند.
    2017-02-20 20:56:04
  گامی موثر که محققین برای کاهش آسیب پذیری کشاورزان در مواجهه با سیل وخشکسالی برداشتند
  تازه های کسب و کار
  گامی موثر که محققین برای کاهش آسیب پذیری کشاورزان در مواجهه با سیل وخشکسالی برداشتند
  محققان در راستای پاسخ به درخواست سازمان یونسکو، برنامه ای را اجرا نموده اند که روشی برای جمع آوری اطلاعات گسترده آب و هوایی در سراسر آفریقا و آمریکای لاتین را فراهم می کند.
    2017-02-20 20:40:33
  آیا در کارآفریني موفق خواهید بود؟
  استارتاپ ها
  آیا در کارآفریني موفق خواهید بود؟
  هیچ کس نمی داند که آیا در کارش موفق می شود یا خیر اما به یقین نشانه هایی وجود دارند که مختص افراد موفق هستند. Mike Kapple چندین کسب و کار را در سال های عمرش تجربه کرده و با صدها کارآفرین هم کلام شده و متوجه تشابهاتی میان خود و دیگر کارآفرینان شده است.
    2017-02-20 14:00:00
  اگرحضور پررنگ در فضای مجازی را جدی نگیریم ، مطمئناً در آینده شاهد صدمات جبران‌ناپذیری در زمینه ارتباطات و تبادل اطلاعات با جهان خارج ،خواهیم بود
  خانواده
  اگرحضور پررنگ در فضای مجازی را جدی نگیریم ، مطمئناً در آینده شاهد صدمات جبران‌ناپذیری در زمینه ارتباطات و تبادل اطلاعات با جهان خارج ،خواهیم بود
  این مطالعه به دنبال بررسی مفهوم‌شناسی فضای مجازی و استفاده از آن در ابعاد تربیتی - اسلامی آموزش‌وپرورش است...
    2017-02-20 12:26:00
  هدستی برای نابینایان
  واقعیت مجازی
  هدستی برای نابینایان
  نابینایی و کم بینایی مشکلاتی هستند که بیش از 300 میلیون نفر در سرتاسر جهان با آنها دست و پنجه نرم می کنند. حال خبر می رسد که یک کمپانی کانادایی هدستی با نام «ESight 3» توسعه داده و راه حلی برای مشکل اینگونه افراد ارائه داده است.
    2017-02-20 12:16:00
  ویروس ها صبح ها قویترند
  تندرستی
  ویروس ها صبح ها قویترند
  محققان دانشگاه کمبریج در مطالعه اخیرشان به این نتیجه رسیدند که سحرخیزی بیش از حد می‌تواند عوارض مختلفی برای سلامتی افراد داشته باشد.
    2017-02-20 11:54:00
  من مدیر عامل سابق گوگل، اشتباه کردم
  شخصیت ها
  من مدیر عامل سابق گوگل، اشتباه کردم
  «اریک اشمیت» رئیس هیئت مدیره آلفابت در سخنان اخیر خود در جریان کنفرانس امنیتی RSA سن فرانسیسکو به اشتباهش در زمینه آینده هوش مصنوعی اعتراف کرد. او که در ابتدا در مورد این فناوری تردید داشت، به تازگی نقش حیاتی آن را در به نتیجه رساندن اهداف کمپانی و پیشبرد اقتصاد جهانی درک کرده است.
    2017-02-20 10:57:00
  چرا بیشتر خانم های جوان زانو درد دارند؟
  تندرستی
  چرا بیشتر خانم های جوان زانو درد دارند؟
  جوان‌ها هم مانند افراد میانسال دچار درد زانو می‌شوند ولی دردهای زانو در جوانان در اثر آرتروز زانو نیست. معمولا درد مربوط به استخوانی به نام کشکک است که درست روی زانو و داخل تاندون عضله چهارسرران قرار گرفته است.
    2017-02-20 10:00:00
  اینطور کسب و کارتان را رونق دهید
  استارتاپ ها
  اینطور کسب و کارتان را رونق دهید
  امروزه تکنولوژی و فضای مجازی قدرت نفوذ زیادی در بین کاربران دارد، لذا نیاز ورود کسب وکارهای متفاوت در حوزه تبلیغات دیجیتال بیش از پیش دیده می شود در همین راستا “آسانک “، از سرویس های شرکت دانش بنیان پیک آسا اقدام به ارائه سرویس جدید تبلیغات اپلیکیشنی کرده است.
    2017-02-20 09:28:10