بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات،به نوعي رقيب بخش خصوصي هستند.

افزایش ۱۳درصدی اعتبارات برنامه‌ای، کاهش هفت‌درصدی اعتبار ردیف‌های متفرقه، افزایش ۳۰‌درصدی درآمد دولت از فعالیت‌ها و افزایش ۱۶‌درصدی سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال، از تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمای کلی اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب گزارشی آورده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را در این حوزه بررسی کرده است. 

تکالیف سنگین سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه)، برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی که محقق نشد) و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ٣١,٠١٩‌ میلیارد ریال به رقم ٣۵.١۴٣‌ میلیارد ریال رسیده است.

اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش هفت‌درصدی داشته و از رقم ٨٩,۶۴٠‌ میلیارد ریال به رقم ٨٣.٣۴٢ ‌ میلیارد ریال رسیده است.  همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ٩٣.۶٨۵‌ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد دولت از فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱‌ هزار‌ میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، با ۳۶ درصد افزایش، به رقم ۶۹‌ هزار‌ میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با چهار درصد افزایش به ۷۲‌ میلیارد‌ریال رسید، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شیب رشد درآمدی تند شده و به ۳۰ درصد رسیده است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷درصدی شده‌اند.

تکالیف سنگینی که در قالب سند چشم‌انداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منظور شده است، انجام آنها در لایحه بودجه به سال‌هایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده است؛ زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که بنا بود در سال ۱۳۹۴ به اتمام برسند، به سال‌های پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده‌اند.

بزرگ‌ترین طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، حوزه فاوا در اعتبارات برنامه‌ای طرح جامع مالیاتی است و پس از آن، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و تبدیل فناوری موجود پخش تصاویر صداوسیما به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال) قرار دارند. تحقق هر سه این طرح‌ها به پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده است.

سود ویژه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در لایحه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. در میان این شرکت‌ها، سود ویژه هشت شرکت نسبت به سال گذشته کاهش و فقط سود دو شرکت؛ یعنی ارتباطات زیرساخت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات، افزایش یافته است. سود ۱۴ شرکت دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، تقریبا پنج درصد از سود کل شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته که چهار درصد بود، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه‌هایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده یا هم‌اکنون بخش خصوصی در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند.واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی، سبب کوچک‌شدن دولت و همچنین افزایش کارآیی و بهره‌وری در این شرکت‌ها خواهد شد.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در قانون بودجه سال گذشته در شمار شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری قرار داشته،‌ در لایحه بودجه سال جاری و با توجه به تصویب لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شمار شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.

درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵٢,۴٢٠ میلیون ریال پیش‌بینی شده که در هشت ماهه اول سال جاری تاکنون، ۴۷ درصد درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از ۶۸‌ هزار‌ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رشد ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه، مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۷۹ درصد (معادل ١۶,١۶٠‌ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده بود؛ اما در سال ۱۳۹۴، فقط ۵۰ درصد (معادل ١۴.۶٩١ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.

در هشت‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، بیش از ۸۵ درصد تخصیص از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بوده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر همواره بالای ۵۰ درصد محقق شده است؛ علاوه بر اینکه سابقه‌ای چندین‌ساله در برنامه‌های بودجه دارد. جمع اعتبارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵، حدود دو درصد کاهش داشته و به رقم ١١٨,۴٨۵‌ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ٣.٢ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.

بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیف‌های متفرقه و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت‌های پایه‌ای مانند زمان شروع و پایان، نوع خروجی و … است که نظارت بر آنها را سخت می‌کند. در راستای شفافیت بودجه‌ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف‌های برنامه‌ای متناظر مثبت خواهد بود. ازآنجاکه اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عموما بالای ۵۰ درصد محقق می‌شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه‌ریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامه‌ای کاملا امکان‌پذیر است.

منبع: شرق

     

  نظرات

  رویداد ساعت زمین چیست؟
  انرژی های نو
  رویداد ساعت زمین چیست؟
  ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature‏) است که در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. خانواده ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاه های الکتریکی غیر ضروری خود به مدت یک ساعت این طرح را یادآوری می کنند.
    2017-03-24 18:15:39
  طرح تجاری چیست و چگونه باید آن را تدوین کرد؟
  بازاریابی و بازارسازی
  طرح تجاری چیست و چگونه باید آن را تدوین کرد؟
  اگر برای شروع کسب‌وکارتان با کسی مشورت کنید ممکن است به شما توصیه کند: «اول بیزینس پلن کارت را طراحی کن.» اما بیزینس پلن چیست؟ بیزینس پلن که آن را به «طرح کسب‌وکار» ترجمه می‌کنند به منظور کمک به شما برای رسیدن به اهداف کسب‌وکارتان طراحی می‌شود.
    2017-03-24 12:05:09
  ویکی لیکس افشا کرد؛ جاسوسی سیا از رایانه‌های اپل
  شرکت ها و برندها
  ویکی لیکس افشا کرد؛ جاسوسی سیا از رایانه‌های اپل
  براساس اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» به‌شکل دائمی رایانه‌های مک شرکت اپل را به گونه‌ای آلوده کند که حتی نصب مجدد سیستم عامل نیز به پاک شدن و از بین رفتن این ویروس کمکی نمی‌کند.
    2017-03-24 11:23:14
  ربات تلگرام که نوشته عکس‌ها را ترجمه می‌کند
  رسانه های اجتماعی
  ربات تلگرام که نوشته عکس‌ها را ترجمه می‌کند
  استفاده از ربات‌های تلگرام برای انجام کارهای مختلف، یکی از ویژگی‌های مهم تلگرام است که آن را از سایر پیام‌رسان‌ها محبوب‌تر کرده است. شما را با رباتی آشنا می‌کنیم که قادر است نوشته‌های عکس‌ها را به زبان‌های مختلف ترجمه کند.
    2017-03-24 10:25:30
  بدون اتصال به اینترنت هم ممکن است هک شوید
  اینترنت
  بدون اتصال به اینترنت هم ممکن است هک شوید
  اگرچه معمولا هکرها رایانه یا یک پایگاه اینترنتی را که به خوبی محافظت نشده می‌یابند تا به اطلاعاتی که در آن ذخیره شده دسترسی پیدا کنند، اما راه‌هایی توسط پژوهشگران کشف شده که می‌توان داده‌ها را از رایانه‌ای که به اینترنت وصل نیست نیز سرقت کرد.
    2017-03-24 08:00:00
  با قابلیت‌های مخفی مرورگر کروم آشنا شوید
  نرم افزارها
  با قابلیت‌های مخفی مرورگر کروم آشنا شوید
  بسیاری از کاربران فضای مجازی از مرورگر گوگل کروم (Google Chrome) استفاده می‌کنند. محبوبیت بسیار زیاد سیستم‌عامل اندروید و همگام‌سازی این مرورگر در بین پلتفرم‌ها، وابستگی کاربران به این مرورگر اینترنتی بیش‌از‌پیش ساخته است. آیا از قابلیت‌های مخفی این مرورگر باخبر هستید؟
    2017-03-24 08:00:00
  سامسونگ؛ یکبار برای همیشه
  تلفن همراه و تبلت
  سامسونگ؛ یکبار برای همیشه
  دستیار هوشمند سامسونگ (S Voice) هرگز نتوانست رقابت نزدیکی با سیری اپل و دستیار هوشمند گوگل و حتی کورتانای مایکروسافت داشته باشد. حالا نوبت یک تغییر است؛ تغییری بزرگ با پرچمدارانی درخشان.
    2017-03-19 16:31:55
  تلویزیونی در قاب عکس برای تطابق بیشتر با دکوراسون خانه شما
  تازه های فناوری
  تلویزیونی در قاب عکس برای تطابق بیشتر با دکوراسون خانه شما
  روز گذشته سامسونگ محصول جدیدی را معرفی کرد که علاوه بر داشتن امکانات معمولی یک تلویزیون، ظاهری همچون یک قاب عکس با لبه‌های چوبی دارد. تلویزیون سامسونگ The Frame در واقع گذر از طراحی‌های سیاه و درخشان به سمت محصولی متناسب‌تر با دکوراسیون خانه است.
    2017-03-19 15:33:33
  کنترل‌های امنیتی که کاربران سامانه‌های وبی باید برای محافظت در برابر بدافزارها به کار بندند
  تازه های فناوری
  کنترل‌های امنیتی که کاربران سامانه‌های وبی باید برای محافظت در برابر بدافزارها به کار بندند
  بانک ملی ایران در آستانه نوروز طی اطلاعیه‌ای درخصوص آلوده شدن سیستم‌های کامپیوتری و تلفن‌های همراه هوشمند کاربران به بدافزارهایی مانند TorDow و TrickBot هشدار داد.
    2017-03-16 16:02:00
  عزم جدی غول فناوری کره برای ساخت پردازنده
  تلفن همراه و تبلت
  عزم جدی غول فناوری کره برای ساخت پردازنده
  سامسونگ نخستین گوشی هوشمند مجهز به چیپست های 10 نانومتری را روانه بازار خواهد کرد. هرچند شرکت سونی زودتر از سامسونگ گوشی اکسپریا ایکس زد پریمیوم (Sony Xperia XZ Premium) مجهز به چیپست اسنپدراگون 835 را معرفی کرد، اما عملا گلکسی اس 8 سامسونگ(Samsung Galaxy S8) اولین گوشی خواهد بود که همراه با این چیپست و یا اگزینوس 8895 وارد بازار می‌شود.
    2017-03-16 10:38:27
  ال جی آخرین دستاوردهایش را برای خانه های هوشمند روانه بازار ایران میکند
  شرکت ها و برندها
  ال جی آخرین دستاوردهایش را برای خانه های هوشمند روانه بازار ایران میکند
  سرانجام پس از انتظار نسبتا طولانی، برند فوق پریمیوم LG Signature در منطقه خاورمیانه و آفریقا رونمایی شد. این اتفاق در مراسم منطقه‌ای شرکت ال جی الکترونیکس یعنی Innofest 2017 رخ داد که در آن بیش از 250 نمایندگی فروش و شریک ال جی در منطقه خاورمیانه و آفریقا حضور داشتند.
    2017-03-16 10:28:39
  اگر در تمامی رشته‌ها و زمینه‌ها، از رایانش ابری استفاده کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
  رایانش ابری
  اگر در تمامی رشته‌ها و زمینه‌ها، از رایانش ابری استفاده کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
  تقریباً تمامی مدیران، به دنبال این هستند که از فضای ابری در کسب و کار خود استفاده کنند. در بخش‌های زیربنایی، فضای ابری از کاربردهای تست و توسعه، به پلتفرمی برای خدمات تولیدی تبدیل شده است
    2017-03-16 13:32:09
  تدارک سازمان بورس برای تضمین امنیت سهام داران .
  اقتصاد
  تدارک سازمان بورس برای تضمین امنیت سهام داران .
  بر اساس قانون اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان نیز حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند در این فضا این خدمات را ارائه کنند که شرکت ثبت کرده باشند و صلاحیت علمی و مالی آنها احراز شده باشد.
    2017-03-16 08:33:45
  امروزه سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در ملک و طلا به سرمایه‌گذاری بر استارت‌آپ‌های جدید روی آورده‌اند
  استارتاپ ها
  امروزه سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در ملک و طلا به سرمایه‌گذاری بر استارت‌آپ‌های جدید روی آورده‌اند
  در سه سال گذشته اتفاقات مهمی باعث شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها شد که از جمله آنها توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای کارآفرینی بود که موجب شد فضای کارآفرینی تشویق شود
    2017-03-16 08:15:48