15 میلیارد دلار ارزش بذر تراریخته؛ جهان نیازمند غذای 9 میلیارد انسان تا سال 2050
رییس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور ارزش جهانی بذرهای تراریخته را حدود 15 میلیارد دلار و ارزش محصول نهایی تراریخته را 160 میلیارد دلار در سال دانست و گفت: تا سال 2050 باید برای 9 میلیارد نفر غذای کافی تامین شود.
  چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۲۵:۲۲